Innsatser

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Skogbrann Søgne

Skogbrann Røyseland, Kvinesdal

Industribrann Feda, Kvinesdal

Savnet person(er) Spilling/Oppsal nord i Lindesnes

Skogbrann Lyngdal

Skogbrann Lyngdal/Kvinesdal

Skogbrann Kvinesdal

Savnet person(er) Kvinesdal

Snøskred Åseral

Andre Knaben, Kvinesdal kommune

Savnet person(er) Knaben, Kvinesdal kommune

Flom/oversvømmelse Kristiansand kommune

Skogbrann Lunde i Sirdal, Vest-Agder.

Skogbrann Lunde i Sirdal

Skogbrann Lindesnes

Skogbrann Lunde i Sirdal kommune

Skogbrann Lunde i Sirdal

Skogbrann Åseral

Andre Flekkefjord

Svikt i strømforsyning Audnedal

Svikt i strømforsyning Byremo

Savnet person(er) Søgne kommune

Savnet person(er) Kristiansand

Flom/oversvømmelse Hele Vest-Agder

Savnet person(er) Farsund

Savnet person(er) Lyngdal

Andre Kristiansand

Andre Søgne kommune

Savnet person(er) Vennesla

Flom/oversvømmelse Rogaland og Vest-Agder

Savnet person(er) Gimlekollen, Kristiansand

Savnet person(er) Høllen brygge, Søgne

Savnet person(er) Hånes, Kristiansand

Savnet person(er) Øvrebø

Savnet person(er) Vest-Agder/Mandal/Skinnsnesheia

Inntrengning av vann Sørlandet sykehus Kristiansand

Storm/uvær Dvergsøya

Skogbrann Ålefjær, Kristiansand

Skogbrann Søgne kommune.

Skogbrann Tjomsland, Lyngdal kommune

Skogbrann Opfte, Kvinesdal kommune

Gras/lyngbrann Høyland, Lyngdal kommune

Skogbrann Kvinesheia

Savnet person(er) Lindesnes fyr

Savnet person(er) Farsund

Savnet person(er) Farsund

Skogbrann Sjekkeland Bru i Kvinesdal kommune

Andre Vigeland

Savnet person(er) Lyngdal

Savnet person(er) Flekkefjord

Savnet person(er) Knaben

Storm/uvær Flekkefjord

Skogbrann Båsland

Storm/uvær Mandal, Vest-Agder

Andre Kristiansand

Flom/oversvømmelse Kristiansand

Skogbrann Gyland i Flekkefjord kommune

Skogbrann Fekkefjord/Kvinesdal

Akutt forurensning Kristiansand

Savnet person(er) Flekkerøy, Kristiansand kommune