2021

  1. Innsyn vedrørende overtredelsesgebyr

    Forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven ble fastsatt 1. juli 2020. I forbindelse med implementeringen av denne, har vi sendt ut generell informasjon per brev til alle våre 8000 tjenestepliktige.

  2. 213 oppdrag for Sivilforsvaret i 2020

    I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

  3. Søker sju distriktssjefer i Sivilforsvaret

    I løpet av 2021 skal DSB ansette sju distriktssjefer i Sivilforsvaret.