2021

 1. Sivilforsvaret tester tyfonene 9. juni

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 2. Endringer i sivilbeskyttelsesloven

  Stortinget har vedtatt endringer i sivilbeskyttelsesloven med virkning fra 1. mai 2021. Lovendringene skal blant annet klargjøre rettigheter og plikter i Sivilforsvaret.

 3. Innsyn vedrørende overtredelsesgebyr

  Forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven ble fastsatt 1. juli 2020. I forbindelse med implementeringen av denne, har vi sendt ut generell informasjon per brev til alle våre 8000 tjenestepliktige.

 4. 213 oppdrag for Sivilforsvaret i 2020

  I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

 5. Søker sju distriktssjefer i Sivilforsvaret

  I løpet av 2021 skal DSB ansette sju distriktssjefer i Sivilforsvaret.