Kurs og opplæring

På Starum i Oppland sivilforsvarsdistrikt finner du landets eneste kompetansesenter i Sivilforsvaret. Her foregår opplæring av alt personell til alle nivåer i Sivilforsvaret.

Terminlister og påmelding

 

Terminliste_2020 (pdf)

Grunnopplæring

Grunnopplæring gir kompetanse innen områdene brann, redning, førstehjelp, kart og kompass, GPS mv – kompetanse som også er av stor nytte både i hjemmet, i fritiden og på arbeidsplassen. Grunnopplæring må være gjennomført før den tjenestepliktige innplasseres i en av Sivilforsvarets avdelinger.

Kurstilbud

Sivilforsvaret tilbyr også kurs innen ledelse, og spesialisering innen spesifikke fagområder. Kursoversikten finner du her

I tillegg til opplæring av eget personell har Sivilforsvarets nasjonale kompetansenter i Oppland også et kurstilbud rettet mot brannvesen, politi, helsevesen, frivillige hjelpeorganisasjoner og kommuner.

Slik finner du frem til Starum

Her er et enkelt kart fra Google maps som viser vei til Starum. 

Det er skiltet til Starum på Bilitt (syd), og fra avkjøringen til Kapp på Fv 33 (nord). Følg skiltingen derfra til skiltet som viser avkjøring til Sivilforsvaret.

Har du GPS i bilen, og vil bruke denne for å finne fram: UTM 32V 6730190 - 0603650