Telemark

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

Kart over Telemark
Kartet viser Sivilforsvarets lokasjoner i Telemark.

Sivilforsvaret er en del av Norges helhetlige beredskap i fred, krise og krig. Vi bistår også lokalsamfunnet og nødetatene ved ulykker og katastrofer. Sivilforsvaret i Telemark har syv fredsinnsatsgrupper, en mobil renseenhet, syv radiac-målepatruljer og ti fredsinnsatsgrupper med personell.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Skrukkerødveien 21, 3924 Porsgrunn
Telefon: 35 57 36 00
E-post: telemark.sfd@dsb.no

Distriktet har døgnbemannet vakttelefon: 40 44 08 44

Seneste innsatser

Savnet person(er) Porsgrunn og omegn

Skogbrann Stabbestad Kragerø kommune

Snøskred Vemork i Tinn kommune

Andre Nototden

Bygningsbrann Bondalsgata 5, 3675 Notodden

Savnet person(er) Porsgrunn

Bygningsbrann Tinn, Rjukan

Savnet person(er) Porsgrunn

Bygningsbrann Tinn, Rjukan sentrum

Savnet person(er) Skien

Se alle

Følg oss på sosiale medier