Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sivilforsvaret arbeider aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og en kultur basert på tillit og åpenhet. Det innebærer at alle tjenestepliktige skal kunne gi uttrykk for sine meninger og det skal være aksept for å ta opp feil og mangler.

Alle tjenestepliktige har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Formålet med disse retningslinjene er å beskrive hvordan konflikter og uønsket adferd skal håndteres.

Retningslinjer for håndtering av konflikter i Sivilforsvaret (word)

Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i Sivilforsvaret (word)

Bestemmelser om sikkerhet (pdf)

Meld avvik og forbedringer (åpner innmeldingssystem i nytt vindu)